J 26 Mustang Del2 Sida 1 J 26 Mustang Del2 Sida2 48002 J 26 Mustang Dekaler Förtydligande:
De röda klaffvinkalrna dekaler 31 och 32 är anpassade att sitta på klaffen i utfällt läge. Den röda hakens inre del ska sitta kant i kant med innerkanten på klaffen. En detalj som dessvärre missades på det här arket är att den röda vinkeln forsatte på många Mustanger upp på filletplåten (området bakom dekalerna 33 och 34), detta får istället målas eller klippas från de andra röda dekalerna som finns på arket. Det har diskuteras huruvida en tidiagre variant av

Dekalen med den grå hästen och brun ryttare återfinns som målning på en plåt och även på bild i "Att flyga är att leva". Hästen som prydde 26140 var hur som helst brun, därför utgår den först nämnda.